Η επόμενη συγκέντρωση θα γίνει στο FDF στη Βάρη

Η συγκέντρωση της επόμενης Δευτέρας 8-10-2018, θα πραγματοποιηθεί στις19.00 στις  αθλητικές εγκαταστάσεις  του FDF στη Βάρη. Παρακαλούνται όλοι οι εκπρόσωποι να δώσουν το παρών για έναν λόγο παραπάνω. Πως παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συγκέντρωση των διαιτητών. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία και στις δυο πλευρές (διαιτητές και εκπρόσωποι), να τα που  κι εκτός γηπέδου και φυσικά να υπάρξει ανάγκη, να ανταλλαγούν ακόμη και απόψεις που να αφορά την καλή και εύρυθμη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.