Έναρξη Πρωταθληματος Α Κατηγορίας: Από 8 Σεπτεμβρίου Επίσημα φιλικά από 2 Σεπτεμβρίου

Έναρξη Πρωταθληματος Α Κατηγορίας:
Από 8 Σεπτεμβρίου
Επίσημα φιλικά από 2 Σεπτεμβρίου

Εναρξη Β  Κατηγορίας 22 Σεπτεμβρίου

Επίσημα φιλικά απο 15 Σεπτεμβρίου